Postupak izdavanja nove hrvatske putovnice

U Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Stockholmu zahtjev za izdavanje hrvatske putovnice može podnijeti hrvatski državljanin koji ima reguliran boravak u Kraljevini Švedskoj. Iznimno, zahtjev za izradu putovnice može podnijeti i građanin kome je nestala putovnica, a nužno mora ostati u Švedskoj duže od 30 dana radi liječenja, službenog posla, školovanja, specijalizacije ili drugih opravdanih razloga.

Građanin zahtjev za izdavanje putovnice podnosi isključivo osobno.

Za maloljetne osobe odnosno poslovno nesposobne zahtjev za izdavanje putovnice podnosi zakonski zastupnik. Maloljetnici koji imaju navršenih 12 godina moraju biti nazočni pri izradi putovnice 

Za izdavanje putovnice potrebno je priložiti slijedeće:

  • fotografiju za biometrijsku putovnicu veličine 3,5 x 4,5 cm , ne stariju od 6 mjeseci;
  • staru putovnicu
  • domovnicu (samo kod zahtjeva za izdavanje  prve putovnice, u ostalim slučajevima se preporučuje)
  • rodni list (samo kod zahtjeva za izdavanje  prve putovnice, u ostalim slučajevima se preporučuje)
  • dokaz o reguliranom boravku u Kraljevini Švedskoj (Personbevis izdan od strane   Skatteverketa)
  • valjanu švedsku identifikacijsku isprava (osobna iskaznica, vozačka dozvola ili putovnica): ukoliko podnositelj nema švedsku identifikacijsku ispravu, dovoljan je Personbevis, uz uvjet da se posjeduje valjana hrvatska putovnica ili hrvatska osobna iskaznica;
  • popunjeni obrazac zahtjeva za izdavanje putovnice (dobiva se u Veleposlanstvu)
  • dokaz o uplati konzularne pristojbe za izradu putovnice (za osobe starije od 21 godinu – 695 SEK , a za mlađe od 21 godinu – 520 SEK) (mogućnost plaćanja kreditnim karticama). Uplata se može izvršiti u obližnjoj banci na temelju uplatnice koja se dobiva u Veleposlanstvu, odnosno u gotovini za vrijeme konzularnih dana.

U pravilu, zahtjev za izdavanje putovnice rješava se u roku od 30 dana od dana podnošenja potpunog i uredno predanog zahtjeva.