Stockholm, 29. studenog 2019.

Izbori za Predsjednika Republike Hrvatske - objava biračima

Izbori za predsjednika Republike Hrvatske će se održati:

  • u nedjelju, 22. prosinca 2019. od 07:00 do 19:00 h

Za birače u Kraljevini Švedskoj biti će otvoreno biračko mjesto:

  • Stockholm, u prostorijama Veleposlanstva Republike Hrvatske; Engelbrektsplan 2/III; 114 34 Stockholm 

Kako bi svoje biračko pravo ostvarili u inozemstvu, odnosno kako bi mogli glasovati u inozemstvu, birači moraju izvršiti aktivnu, odnosno prethodnu registraciju.

BIRAČI KOJI NEMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ pozivaju se da izvrše aktivnu registraciju za glasovanje na izborima, i to u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Stockholmu. Birači koji posjeduju ili su  podnijeli zahtjev za e-osobnom iskaznicom s adresom u Kraljevini Švedskoj,  ne moraju se aktivno registrirati već će automatski biti registrirani za glasovanje u Kraljevini Švedskoj. Ukoliko pak žele glasovati na području drugog diplomatsko- konzularnog predstavništva (npr. u VRH Kopenhagen ili VRH Oslo) ili u Republici Hrvatskoj moraju podnijeti zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije.

BIRAČI KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ, ukoliko žele glasovati u inozemstvu, moraju izvršiti prethodnu registraciju, jer će u protivnome morati na dan izbora glasovati na izbornom mjestu prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj. Navedeno vrijedi i za birače koji su prijavili privremeni odlazak iz Republike Hrvatske (tzv. privremena odjava do 5 godina).

KAKO OBAVITI AKTIVNU I PRETHODNU REGISTRACIJU?

Aktivna i prethodna registracija mogu se obaviti podnošenjem ispunjenog zahtjeva:

  • U Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Stockholmu, Engelbrektsplan 2; 114 34 Stockholm; tel: + 46 8 4405283; Fax: + 46 8 678 8320; e-mail: vrhstock@mvep.hr Zahtjevi se u Veleposlanstvu podnose osobno u radno vrijeme Veleposlanstva (od 9 do 17 h),  putem pošte, elektronske pošte ili telefaxa. Registracija putem telefona nije moguća. 

Potrebno je ispuniti pripadajući obrazac, obvezno se potpisati i priložiti presliku važećeg identifikacijskog dokumenta (PUTOVNICE ILI OSOBNE ISKAZNICE).

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za aktivnu i prethodnu registraciju je srijeda, 11. prosinca 2019.

U istom roku mogu se vršiti i promjene, odnosno odustanak od aktivne i prethodne registracije, tako da  svi birači mogu do navedenog roka provjeriti svoj upis u registar birača u Uredima državne uprave u RH, u diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH i putem online sustava e-Građani te zatražiti izmjene eventualnih pogrešnih podataka.

S obzirom na mogućnost održavanja drugog kruga glasovanja, pozivaju se birači da se, prigodom podnošenja zahtjeva za prethodnu ili aktivnu registraciju za prvi krug glasovanja, izjasne i za drugi krug glasovanja.

             Za sva dodatna pojašnjenja, pozivamo vas da se obratite Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Stockholmu.

 

ZAHTJEV ZA AKTIVNU I PRETHODNU REGISTRACIJU