Stockholm, 03. lipnja 2020.

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor – objava biračima

Izbori zastupnika u Hrvatski sabor će se održati:

  • u subotu 4. srpnja 2020. i u nedjelju 5. srpnja 2020. od 07:00 do 19:00 h

Za birače u Kraljevini Švedskoj biti će otvoreno biračko mjesto:

  • Stockholm, u prostorijama Veleposlanstva Republike Hrvatske; Engelbrektsplan 2/III; 114 34 Stockholm 

Kako bi svoje biračko pravo ostvarili u inozemstvu, odnosno kako bi mogli glasovati u inozemstvu, birači moraju izvršiti aktivnu, odnosno prethodnu registraciju.

BIRAČI KOJI NEMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ pozivaju se da izvrše aktivnu registraciju za glasovanje na izborima, i to u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Stockholmu. Birači koji posjeduju ili su  podnijeli zahtjev za e-osobnom iskaznicom s adresom u Kraljevini Švedskoj,  ne moraju se aktivno registrirati već će automatski biti registrirani za glasovanje u Kraljevini Švedskoj.

BIRAČI KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ, ukoliko žele glasovati u inozemstvu, moraju izvršiti prethodnu registraciju, jer će u protivnome morati na dan izbora glasovati na izbornom mjestu prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj. Navedeno vrijedi i za birače koji su prijavili privremeni odlazak iz Republike Hrvatske (tzv. privremena odjava do 5 godina).

KAKO OBAVITI AKTIVNU I PRETHODNU REGISTRACIJU?

Aktivna i prethodna registracija mogu se obaviti podnošenjem ispunjenog zahtjeva:

  • U Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Stockholmu, Engelbrektsplan 2; 114 34 Stockholm; tel: + 46 8 4405283; Fax: + 46 8 678 8320; e-mail: vrhstock@mvep.hr Zahtjevi se u Veleposlanstvu podnose putem pošte, elektronske pošte ili telefaxa. Registracija putem telefona nije moguća. 

Potrebno je ispuniti pripadajući obrazac, obvezno se potpisati i priložiti presliku važećeg identifikacijskog dokumenta (PUTOVNICE ILI OSOBNE ISKAZNICE).

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za aktivnu i prethodnu registraciju je 24. lipanj 2020.

U istom roku mogu se vršiti i promjene, odnosno odustanak od aktivne i prethodne registracije, tako da  svi birači mogu do navedenog roka provjeriti svoj upis u registar birača u Uredima državne uprave u RH, u diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH i putem online sustava e-Građani te zatražiti izmjene eventualnih pogrešnih podataka.

Birači mogu pregledati svoje podatke upisane u registar birača na mrežnoj stranici Ministarstva uprave: https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/

             Za sva dodatna pojašnjenja, pozivamo vas da se obratite Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Stockholmu

ZAHTJEV ZA  AKTIVNU REGISTRACIJU
ZAHTJEV ZA  PRETHODNU REGISTRACIJU
ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE
ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE
ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE
ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE