Stockholm, 03. siječnja 2018.

Održavanje konzularnih dana

MALMÖ (HD "Jadran", Husie Kyrkoväg 100; 212 38 Malmö )
- subota, 27. siječnja 2018. (2018-01-27), od 09:00 do 13:00 h

GÖTEBORG (HD "Velebit", Hildedalsgatan 15, 400 72 Göteborg)
- subota, 17. veljače  2018. (2018-02-17), od 09:00 do 13:00 h