Postupak izdavanja nove hrvatske putovnice

 

U Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Stockholmu zahtjev za izdavanje hrvatske putovnice može podnijeti hrvatski državljanin koji ima reguliran boravak u Kraljevini Švedskoj. Iznimno, zahtjev za izradu putovnice može podnijeti i građanin kome je nestala putovnica, a nužno mora ostati u Švedskoj duže od 30 dana radi liječenja, službenog posla, školovanja, specijalizacije ili drugih opravdanih razloga.

Građanin zahtjev za izdavanje putovnice podnosi isključivo osobno.
Za malodobne i poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putovnice podnosi roditelj odnosno zakonski zastupnik. Ukoliko su roditelji rastavljeni zahtjev podnosi onaj roditelj kojemu je pravomoćnom sudskom odlukom dodijeljeno skrbništvo. Ukoliko je o skrbništvu odlučivao inozemni sud, odluka mora biti legalizirana kod nadležnog hrvatskog tijela. Dijete starije od 12 godina mora biti nazočno podnošenju zahtjeva.
 

Za izdavanje putovnice potrebno je priložiti slijedeće:

  • dvije fotografije veličine 3,5 x 4,5 cm (naglasiti fotografu da izradi fotografiju za putovnicu, pozadina-podloga koja se vidi na fotografiji iza glave mora biti jednolika, svijetle i blago kontrastne boje s obzirom na boju kose i lice fotografirane osobe; osoba mora biti fotografirana s lica i bez grimasa na licu),
  • staru putovnicu, koja će se poništiti i vratiti (odmah, ako joj je već istekao rok valjanosti, odnosno tek pri uručenju nove; napomenuti konzularnom službeniku ako su u putovnici važeće vize kako ih fizički ne bi poništio),
  • domovnicu (nije obavezna ukoliko staroj putovnici nije istekao rok valjanosti, ali se u svakom slučaju preporuča)
  • rodni list (obvezan samo ako se prvi put podnosi zahtjev za putovnicu, a u svakom slučaju se preporuča; treba sadržavati aktualne podatke)
  • dokaz o reguliranom boravku u Kraljevini Švedskoj (Personbevis izdan od strane   Skatteverketa),
  • valjana švedska identifikacijska isprava (osobna iskaznica, vozačka dozvola ili putovnica),
  • popunjeni obrazac zahtjeva za izdavanje putovnice (dobiva se u Veleposlanstvu)
  • dokaz o uplati konzularne pristojbe za izradu putovnice (za osobe starije od 21 godinu – 960 SEK , a za mlađe od 21 godinu - 720 SEK) (mogućnost plaćanja kreditnim karticama). Uplata se može izvršiti u obližnjoj banci na temelju uplatnice koja se dobiva u Veleposlanstvu, odnosno u gotovini za vrijeme konzularnih dana.
U pravilu, zahtjev za izdavanje putovnice rješava se u roku od 30 dana od dana podnošenja potpunog i uredno predanog zahtjeva.
Putovnica se preuzima osobno, te se ne šalje poštom.
Copyright (c) 1997.- 2017. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana